Dış Ticaret Programı Tanıtım

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA MESLEK YÜKSEKOKULU

DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ

DIŞ TİCARET PROGRAMI

 

ALINAN UNVAN

Dış Ticaret programı öğrencileri, derslerini başarıyla tamamladıktan ve diğer koşulları yerine getirdikten sonra ön lisans diploması almaya hak kazanırlar.

ÖZEL KABUL ŞARTLARI

Yükseköğretime Öğrenci kabulü için ülke çapında yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) girmiş olması veya sınavsız geçiş sınavına başvuru yapmak zorundadır. Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) yılda bir kez Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmaktadır. Öğrenci Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS)’den alınan puan ve lise not ortalamalarına göre Yüksek Öğretim kurumlarındaki bölümlere yerleştirilir.

YETERLİLİK ŞARTLAR

Ön lisans Derecesi almak için azami öğrenim süresinde sınırlama yoktur.

ÖNCEKİ ÖĞRENİMLERİN TANINMASI

Yüksek Öğretim kurumlarına kayıt yaptırmış öğrencilerin farklı üniversiteler de önceden tamamlamış oldukları öğrenimlerinin tanınmasını talep etme hakkına sahiptir. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenimlerinin tanınması için, kayıt yılının ilk haftası içinde ilgili birimine kendi transkript ve ders içeriklerini sunmalıdırlar.

TARİHÇE

2001-2002 eğitim-öğretim yılından Dış Ticaret programı örgün öğretim olarak faaliyete başlamıştır. 2003-2004 eğitim-öğretim yılında da ikinci öğretime öğrenci alınmıştır. Elektronik teknolojisi programında 40 (normal öğretim) ve 40 (ikinci öğretim) olmak üzere her yıl 80 öğrenci kayıt yaptırmaktadır. Dış Ticaret programında 2 öğretim elemanı görev yapmaktadır.

PROGRAM PROFİLİ

Dış Ticaret programı, özel ve kamu işletmelerinde dış ticaret departmanlarında ara eleman, yönetici yardımcısı veya orta kademe yönetici olarak çalışabilecek, gümrük müşavirliklerinde B karneli Gümrük Müşavir yardımcısı olarak görev alabilecek, kendi adına dış ticaret alanında işyeri açıp işletebilecek, bankaların kambiyo departmanlarında çalışabilecek ve uluslararası lojistik firmalarında operasyon yetkilisi olarak görev yapabilecek, iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilen, yaratıcı fikirler üretebilen ve sosyal ilişkilerde başarılı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

PROGRAM ÇIKTILARI

 1. Uluslararası ticaretin başlıca teorilerine ve terminolojisini vakıf olabilmek
 2. Gümrük işlemlerine vakıf olabilmek
 3. Uluslararası finans ve muhasebe bilgisini iş hayatına uygulayabilmek
 4. Bilgisayar ve gerekli paket program kullanım becerisine sahip olabilmek
 5. Avrupa Birliği ve Türkiye’nin dış ticaret yapısını analiz edebilmek
 6. Uluslararası pazarlamanın temel mantığını kazandırabilmek
 7. Dış ticaretin yasal çerçevesini oluşturan başlıca hukuk kuralları ve mevzuatları dikkate almak
 8. Dış ticaret firmalarının karşılaşabileceği riskleri değerlendirme ve analiz edebilme becerisine sahip olabilmek
 9. Uluslararası lojistik ve taşımacılık konularına vakıf olabilmek
 10. Uluslararası platformlarda çalışabilecek nitelik ve yeterliliklere sahip olabilmek
 11. Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim becerilerini kullanabilmek
 12. Dış ticaret ile ilgili ulusal ve uluslar arası çerçevede güncel ve ekonomik gelişmeleri takip edebilmek.

SINAV YÖNETMELİĞİ, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Her öğrenci derslere, uygulamalara, laboratuar, proje, seminer, atölye, dönem içi çalışmaları, mezuniyet projelerine katılmak zorundadır. Teorik derslerin en az % 70 ve uygulamalı ve laboratuar çalışmalarının ise en az % 80 katılmayan öğrencilerin o derslerden final sınavlarına girmelerine izin verilmez. Öğrenciler teorik derslerde devam koşulunu yerine getirene kadar ilgili dersi tekrar etmek zorundadır. Sınavlar genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak, öğretim elemanı sözlü sınav yapılmasına da karar verebilir. Derslerin içeriğine göre, bilgi formu üzerinde belirtilmek şartıyla öğrenciler proje çalışmasına da yönlendirilebilir. Derslerin sınavları dersi veren öğretim elemanları tarafından yapılmaktadır. Mazeret sınavları mazereti olan öğrencilere ara sınav bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili yönetim kurulu onayı ile yapılabilir.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ

Mezunlar, dış ticaret ve finans sektöründe faaliyet gösteren çok çeşitli kurumlarda (bankalar, şirketlerin ithalat, ihracat ve finansman bölümleri, uluslar arası lojistik firmaları, aracı kurumlar, sigorta şirketleri vb.) yönetici ya da uzman olarak çalışabilmektedirler. Mezunlarımız ayrıca ilgili kamu kuruluşlarının (Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu vb.) kadrolarında istihdam edilebilmektedirler. Bununla birlikte, mezunlar Gümrük Müşavir yardımcısı olabilmektedirler.

İLERİ ÇALIŞMALARA ERİŞİM

Eğer mezun öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı olurlarsa(Dikey geçiş sınavı ÖSYM tarafından yapılır). Mezun öğrenciler bir lisans derecesine sahip olma şansına sahip olabilirler.

LİSANS DERECELERİ

Bankacılık

Bankacılık ve Finans

Çalışma Ekonomisi

Ekonomi

Ekonomi ve Finans

İşletme

İktisat

İşletme Bilgi Yönetimi

İşletme Enformatiği

Lojistik yönetimi

Sermaye Piyasası

Uluslararası Finans

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret ve Finansman

ÇALIŞMA ŞEKLİ

Tam zamanlı.

PROGRAM BAŞKANI

Öğretim Görevlisi Gülay HIZ

AKTS KOORDİNATÖRÜ

Öğretim Görevlisi Bünyamin ŞEN

 

Bağlantılar
Akademik Personel
Fotoğraf Albümü
Yukarı Çık